กิจกรรม
ข่าวสาร
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  ข่าวสาร ในเครือข่าย  
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เข้าร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด    24 พ.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีต รหัสทางหวงท้องถิ่น กพ.ถ3-0002 สายบ้านโพธิ์ทะเลกลาง-บ้านวังเพชร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24 พ.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ   24 พ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองขลุง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 จำนวน 5 โครงการ   24 พ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลานกระบือ   ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2562 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   24 พ.ค. 2562 9
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ (มิติด้านอาชีพ)   24 พ.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง (สายหน้าบ้านนางต๋อย ศรีคชไกร ถึงหน้าบ้าน นางรัชนี บุญมี)    24 พ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองขลุง   ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ   24 พ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองขลุง   ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ    24 พ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองขลุง   ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายถนนงาม-มาบคล้า หมู่ที่ 9 บ้านมาบคล้า   24 พ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองขลุง   ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายถนนงาม-มาบคล้า หมู่ที่ 9 บ้านมาบคล้า   24 พ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.คลองน้ำไหล   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.คลองน้ำไหล ครั้งที่ 4/2562   24 พ.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองขลุง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น สายหนองแมว-ถนนเพิ่ม หมู่ที่ 10 บ้านเด่นสะเดา   24 พ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวถนน   ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)   24 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแก่เด็กปฐมวัย ศพด.อบต.หนองหลวง ประจำปีการศึกษา 2561   24 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   โครงการส่งสริมความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ศพด.อบต.หนองหลวง ประจำปีการศึกษา 2561   24 พ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   โครงการปลูกจิตสำนึกหนูน้อยเด็กไทยโตไปไม่โกง ศพด.อบต.หนองหลวง ประจำปีการศึกษา 2561   24 พ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หัวถนน   สำรวจบ้านพังจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลหัวถนน(ครั้งที่ 3)   24 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ศพด. ประจำปี 2561   24 พ.ค. 2562 3
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.โกสัมพี   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   24 พ.ค. 2562 13
ข่าวกิจกรรม อบต.หัวถนน   การพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)   24 พ.ค. 2562 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 960
 
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999