กิจกรรม
ข่าวสาร
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
  กิจการสภา  
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 53
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [ 18 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 79
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [ 18 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 50
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 18 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 49
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 [ 18 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 45
 


 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 [ 18 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 57
 
  (1)     2   
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
CLICK
รับเรื่องร้องเรียน
089-563-2999